Bảng giá xe du lịch tỉnh Khánh Hoà

TRANSPORTATION PRICE LIST 2022 - BẢNG GIÁ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 2022 trong tỉnh Khánh Hoà (Unit/ Đvt: VND/đồng)

 

Lộ trình

Thời gian

taxi 4 chỗ

Taxi 7 chỗ 

Xe 16 chỗ

Ga Nha Trang

1 chiều

150,000đ

150,000đ

200,000đ

2 chiều

200,000đ

200,000đ

300,000đ

Vinpearl

1 chiều

150,000đ

200,000đ

250,000đ

2 chiều

300,000đ

400,000đ

500,000đ

Xe Taxi Sân bay Cam Ranh Nha Trang

Lưu ý: không phân biệt khung giờ

1 chiều

250,000đ

300,000đ

550,000đ

2 chiều

450,000đ

550,000đ

900,000đ

Đầm Môn, Vạn Giã

1 chiều

900,000đ

1,000,000đ

1,200,000đ

2 chiều

1,200,000đ

1,300,000đ

1,600,000đ

Ba Hồ

1 chiều

300,000đ

350,000đ

450,000đ

2 chiều

550,000đ

650,000đ

850,000đ

Ninh Hoà

1 chiều

500,000đ

600,000đ

800,000đ

2 chiều

700,000đ

900,000đ

1,000,000đ

Biển Dốc Lết Ninh Hoà

1 chiều

600,000đ

700,000đ

800,000đ

2 chiều

900,000đ

1,000,000đ

1,200,000đ

Vạn Giã

1 chiều

700,000đ

900,000đ

1,200,000đ

2 chiều

900,000đ

1,100,000đ

1,500,000đ

Thác Yang Bay

1 chiều

700,000đ

900,000đ

1,200,000đ

2 chiều

900,000đ

1,000,000đ

1,500,000đ

KDL Nhân Tâm

1 chiều

600,000đ

800,000đ

1,000,000đ

2 chiều

800,000đ

900,000đ

1,200,000đ

Đại Lãnh

1 chiều

900,000đ

1,000,000đ

1,200,000đ

2 chiều

1,200,000đ

1,300,000đ

1,500,000đ

Cam Ranh

1 chiều

400,000đ

500,000đ

800,000đ

2 chiều

800,000đ

1,000,000đ

1,200,000đ

Nha Trang - Bãi Dài

1 chiều

300,000đ

350,000đ

450,000đ

2 chiều

550,000đ

650,000đ

850,000đ

Nha Trang - Bình Ba

1 chiều

400,000đ

500,000đ

800,000đ

2 chiều

800,000đ

1,000,000đ

1,200,000đ

Nha Trang - Bình Hưng

1 chiều

900,000đ

1,000,000đ

1,300,000đ

2 chiều

1,200,000đ

1,300,000đ

1,600,000đ

Nha Trang - Long Phú Harbour

1 chiều

250,000đ

300,000đ

400,000đ

2 chiều

450,000đ

550,000đ

700,000đ

Nha Trang Xưa

1 chiều

200,000đ

250,000đ

350,000đ

2 chiều

300,000đ

400,000đ

500,000đ

Tăm trứng 100 eggs

1 chiều

150,000đ

200,000đ

250,000đ

2 chiều

300,000đ

400,000đ

500,000đ

Tắm bùn I Resort

1 chiều

150,000đ

200,000đ

250,000đ

2 chiều

300,000đ

400,000đ

500,000đ

City tour

08 hrs

750,000đ

900,000đ

1,200,000đ

04 hrs

400,000đ

500,000đ

700,000đ

 

 
Tư vấn ngay